Verksamhetsområden

Migrationsrätt


Asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållsrätt och svenskt medborgarskap.Vi företräder dig som offentligt biträde eller som privat juridiskt ombud. Vill du ha hjälp direkt? Ring oss idag!

Brottmål


Uppdrag som offentlig försvarare om du är misstänkt för ett brott, uppdrag som målsägandebiträde om du har blivit utsatt för ett brott, och skadestånd på grund av brott. Kontakta oss gärna vid frågor.

Familjerätt


Äktenskapsskillnad, vårdnad, umgänge med barn, underhåll, boende, internationella ärenden, Haag ärenden. Vi företräder dig som rättshjälpsbiträde eller juridiskt ombud i tingsrätt och hovrätt.

Försäkringsrätt


Försäkringsersättning, livränta, personskador, personskadereglering, whiplashskador. Vi företräder dig som juridiskt ombud mot försäkringsbolaget då det gäller försäkringsersättning.

Socialrätt


Lag om vård av unga, LVU, Lag om vård av missbrukare, LVM. Vi företräder dig i förvaltningsrätten och kammarrätten.