Om oss på Juristbyrån

Juristbyråns jurister har juristexamen från Stockholms universitet. Juristbyrån är medlem i Sveriges Juridiska Byråer, SJB. Juristbyrån har varit verksam sedan 1992 med alla typer av ärenden inom migrationsrätten som offentliga biträden åt asylsökande och överklaganden till Migrationsdomstolarna.

jan-wasberg-cirkeln

Jur.kand. Jan Wasberg, juristexamen Stockholms Universitet.

Medlem av Sveriges Juridiska byråer (SJB)

Telefon: 08-219698  | 070-7913939 | juristfirman.wasberg@telia.com

Jan Gunnar Johansson

Jan Gunnar Johansson, Advokatexamen Uppsala universitet och New York universitet

Ledamot av New York Advokatsamfund. Samarbetande jurist med eget bolag. Uppehållstillstånd och GreenCard USA, affärsjuridik, ekonomisk familjerätt Sverige - USA.

Telefon: +1-9178853448 | E-post: jjlaw@msn.com