ArabicBengaliEnglishFrenchPashtoPersianRussianSwedishUrdu
ArabicBengaliEnglishFrenchPashtoPersianRussianSwedishUrdu

Om oss på Advokatbyrån

Advokatbyråns jurister är advokater och medlemmar av Sveriges Advokatsamfund. Byrån har varit verksam sedan 1992 med alla typer av ärenden inom migrationsrätten som offentliga biträden åt asylsökande och överklaganden till Migrationsdomstolarna.

jan-wasberg-cirkeln

Advokat Jan Wasberg, Juristexamen Stockholms Universitet

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Telefon: 08-219698  | 070-7913939

Jan Gunnar Johansson

Advokat Jan Gunnar Johansson, Juristexamen Uppsala universitet och New York universitet

Ledamot av New York Advokatsamfund. Samarbetande advokat med eget bolag. Uppehållstillstånd och GreenCard USA, affärsjuridik, ekonomisk familjerätt Sverige - USA.

Telefon: +1-9178853448 | E-post: jjlaw@msn.com