Priser och kostnader

Rättshjälp och Rättskydd


Om du har en rättslig tvist kan du beviljas ersättning för dina kostnader för juridiskt ombud genom din rättsskyddsförsäkring. Denna ingår vanligen i din hemförsäkring. Ditt försäkringsbolag ersätter då dina juristkostnader. Dina kostnader begränsas då till självrisken.

Om din rättsskyddsförsäkring inte gäller i ärendet kan du i stället beviljas rättshjälp av staten. Du betalar då en rättshjälpsavgift vars storlek beror på din inkomst. Resten av dina kostnader för juridiskt ombud ersätter staten. Rättshjälp beviljas av domstol (t.ex. tingsrätt) eller av Rättshjälpsmyndigheten.

I ett brottmål kan ditt juridiska ombud förordnas av tingsrätten som målsägandebiträde om du har utsatts för ett brott. Staten betalar då dina kostnader för juridiskt ombud. Har du blivit utsatt för ett brott kan din jurist förordnas av domstolen som målsägandebiträde. I ett migrationsärende där du riskerar ett utvisningsbeslut kan ditt juridiska ombud i vissa fall förordnas som offentligt biträde. Staten ersätter då dina kostnader för ditt juridiska ombud.

Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd och rättshjälp och offentligt biträde

Övriga priser


Vill du veta mer om våra priser och olika kostnader så kan du kontakta oss via e-post på juristfirman.wasberg@telia.com eller så kan du ringa till oss på telefon 08-21 96 98.